Víme za Vás

OBVODOVÉ ZDIVO

Věděli jste, že

…práce s momentálně nejpoužívanějšími broušenými cihlami zděnými na tenkovrstvou maltu je náchylná na technologickou kázeň při práci a založení první řady zdiva musí být provedeno do dokonalé roviny?

…polyuretanová pěna a jí vyplněné spáry a otvory nejen obvodového zdiva zdaleka tepelně neizolují tolik, jak by se zdálo?

…mezery v obvodovém zdivu by neměly být vyplňovány pěnou?

…při zdění na stále populárnější „teplé“ cihly nevyžadující zateplenou fasádu (např. polystyrenem) šířky ideálně > 440 mm je nutné dbát 100% kázně při provádění všech rizikových detailů, jako funkční okenní spáry, styk stropní konstrukce a nadokenních překladů se zdivem, dobře tepelně izolující okna atd.? S nesprávně nebo nedbale provedenými konstrukčními detaily přijdou peníze vynaložené na úsporný dům nazmar.

…zdění broušených cihel na pěnu vs. zdění na tenkovrstvou maltu má své výhody a nevýhody a je potřeba výběr dobře zvážit?

…na finální úpravu zateplené fasády je perlinka nutná, ale nesmí být lepena hned do první stěrky aplikované na izolant?

…kvalitní tepelně izolující obvodové zdivo je znehodnocenou investicí, když nezvolíte dobrá okna?

OKNA

Umíme zabudovat okna v souladu s novou platnou normou ČSN 74 6077. Vyhýbáme se nešvarům jako turbošrouby, dřevěné klínky ve spodní funkční spáře nebo dokonce jejich úplné odstranění po vytvrdnutí pěny, chybějící vnější (voděodolné) i vnitřní (parotěsné) pásky chránící funkční spáru atd. Z vlastní zkušenosti víme, že většina montážníků od výrobců oken zásady správného zabudování nezná, přestože pracují na pohled fundovaně a za zajímavé peníze.

Věděli jste, že…

…funkční okenní spára spojuje okení rám se zdivem (ostěním) a jmenuje se funkční, protože má plnit určité své funkce?

…chybějící vnitřní a vnější pásky v okenní funkční spáře můžou způsobit zatékání vody nebo srážení páry v pěně kolem okna a tím vznik plísně a ztrátu její tepelněizolační funkce?

…provedení funkční spáry je zvlášť citlivé při výměně oken staršího domu, kde je potřeba zachovat stávající fasádu?

…turbošrouby zabraňují dilataci plastového okenního rámu vlivem tepelné roztažnosti (smrštění), následkem čehož mohou vznika poruchy?

…při absenci pásek, popř. tmelů na funkční špáře mohou vznikat mikrospáry mezi rámem a ostěním, kterou do interiéru fouká vzduch, což bývá mylně přisuzováno špatně seřízenému oknu?

…je potřeba nepodceňovat tepelný most kolem okenního rámu, prochládání okenních rohů a rizika vzniku plísní hlavně v interiérech s vyšší vlhkostí, kde není vždy možné intenzivně větrat, např. v domácnosti s malými dětmi?

…koupě dvojskel je dnes už nesmyslná?

…kovové meziskelní rámečky jsou nežádoucí?

…středové gumové těsnění v rámu okna kolem okenních křídel by mělo být samozřejmostí?

PODLAHY

Věděli jste, že…

…tzv. plovoucí podlaha s mirelonem a dřevěnými nášlapnými deskami na pero a drážku (na klik) se nenazývá plovoucí, ale nulová?

…dřevěná podlahová krytina nulové podlahy má nižší trvanlivost a odolnost, ale přitom téměř srovnatelnou cenu jako lepené vinylové dílce?

…samonivelační stěrka („nivelačka“) nesmí mít při aplikaci ani vzdáleně konzistenci „jako voda“?

…„ježek“ neslouží k rovnoměrnému rozvrstvení nivelační stěrky po ploše místnosti?