Autor Ing. Vítězslav Toman

O autorovi

zdivo broušené novostavba

Jaká cihla obvodového zdiva novostavby je tepelně dostačující?

Dostávám při diskusích s klienty jako zhotovitel úplně oprávněnou a pochopitelnou otázku: „Mám ve výkresu cihlu XY šířky 44 cm s koeficientem prostupu tepla U = XY W/(m2K), to stačí, ne?“ (Koeficient U udává, kolik tepla „uteče“ danou konstrukcí.) Zodpovězení má minimálně dvě roviny: Součástí nezbytné projektové dokumentace musí být i výpočet průkazu energetické náročnosti...

štuk interiérový nátěr

Zateplit kamenné zdivo tl. 1 m?

V laické veřejnosti se říká „zateplovat nebudu, ty zdi mají metr, je to zbytečné“. Na první pohled se nedá nesouhlasit. Ale je to individuální. 1 m tlusté zdivo ještě nic neznamená. Všimněte si úvodního obrázku místnosti, jde o původně zemědělský objekt přestavěný před cca 30 lety na RD, který pomáháme renovovat. Čerstvý štuk uprostřed zdiva...

montáž okna připojovací spára

Okenní montáž 02 – připojovací spára

Čím můžete své nové okno ještě tepelně-technicky vylepšit? Druhá část videa o okenní připojovací spáře s ukázkou přiteplení vnějšího ostění a voděodolného utěsnění spáry rám-polystyren komprimovanou pěnovou páskou.

okenní montáž, montáž okna, připojovací spára

Okenní montáž 01 – připojovací spára

Prohlédněte si video se základy řádné montáže okenní připojovací spáry.

plíseň ve funkční okenní spáře

Plísně na nekvalitním a špatně zabudovaném okně

Plísně na nekvalitním a špatně zabudovaném okně