Jaká cihla obvodového zdiva novostavby je tepelně dostačující?

zdivo broušené novostavba

Dostávám při diskusích s klienty jako zhotovitel úplně oprávněnou a pochopitelnou otázku: „Mám ve výkresu cihlu XY šířky 44 cm s koeficientem prostupu tepla U = XY W/(m2K), to stačí, ne?“ (Koeficient U udává, kolik tepla „uteče“ danou konstrukcí.)

Zodpovězení má minimálně dvě roviny:

  1. Součástí nezbytné projektové dokumentace musí být i výpočet průkazu energetické náročnosti budovy, tj. kolik ročně potřebujete tepla. Ten se nevztahuje jen na zdivo, ale na celou obálku budovy (okna, podlahy, střecha, zdivo atd.). V něm by projektant měl podle investorova zadání namodelovat víc než jednu variantu/kombinaci tloušťky zateplení, typ cihel a oken. Pak je teprve možné se rozhodnout, jaký vliv na celkovou roční potřebu tepla má daná změna určité konstrukce. To je standartní postup a mnoho investorů možná ani tato možnost nenapadne, projektant to nenabídne a o záměně konstrukcí (oken, tepelných izolací, cihel atd.) začnou uvažovat, až když tu ideu nadnese někdo jiný (známý, zhotovitel).
  2. Na výše uvedenou otázku nejde odpovědět a není to ve zhotovitelově „oblasti působnosti“, přestože já se snažím klientům poradit i tak nejlépe podle nejlepšího vědomí a svědomí, protože nějaké „povědomí“ mám. Odpovídám touto mojí úvahou: cca 80% tepla uteče okny, zbytek obvodovými stěnami, stropem, podlahou. Než vrazit o >30 tis. Kč víc do „teplejších“ cihel, abych ovlivnil necelých 20% úniku tepla, je lépe radši ty peníze vrazit např. do oken, abych ovlivnil 80% úniku tepla. Např. cihla AB šířky 44 cm má Učko o cca 30% lepší než cihla CD téže šířky, takže opticky marketingově se to dobře prodává, ale ta AB může být třeba o 40% dražší. Takže cihly by se zvýšily cenově o 40% a přitom by se jen o 30% zlepšilo necelých 20% úniku tepla z budovy. Jenže cihly jsou nejviditelnější součástí stavby a pro laiky snadněji uchopitelnou než okna nebo zateplení stavebních detailů a bývá na ně proto investory zacíleno relativně víc než na ostatní stavební prvky.

Závěr

Otázka dostatečnosti tepelného odporu jakékoliv JEDNOTLIVÉ obvodové konstrukce nemá z hlediska roční potřeby tepla význam. Je to proto, že záleží na tom, kolik ta jednotlivá konstrukce udělá v potřebě tepla CELÉ budovy a kolik ročně to teplo bude stát. Můžete požádat projektanta, aby Vám to do energetického průkazu zkusil namodelovat = vyměnit cihlu AB za CD a uvidíte, o kolik se Vám sníží potřeba tepla a za jakou cenu. Pokud byste jen díky lepším cihlám ušetřili tisícovku ročně, ale zaplatili za ně o 40 tis. víc, tak to moc smyslu asi nemá.