Okenní montáž 02 – připojovací spára

montáž okna připojovací spára

Čím můžete své nové okno ještě tepelně-technicky vylepšit?

Druhá část videa o okenní připojovací spáře s ukázkou přiteplení vnějšího ostění a voděodolného utěsnění spáry rám-polystyren komprimovanou pěnovou páskou.