Plísně na nekvalitním a špatně zabudovaném okně

plíseň ve funkční okenní spáře

Že montáž okna není dobře podceňovat, Vám chceme ukázat na následujících obrázcích.

Výchozí stav

15 let staré plastové okno z r. 2002 s dvojsklem a kovovým meziskelním rámečkem. Připojovací spára vyplněná pouze polyuretanovou montážní pěnou a zevnitř i zvenku překryta omítkou ostění. Chybí vnitřní středové gumové těsnění.

Chyby a příčiny

Chybějící pásky na připojovací spáře (vnitřní parotěsná brání pronikání vlhkosti z interiéru do pěny, venkovní voděodolná, ale paropropustná, brání zatékání vlhkosti zvenčí a zároveň propouští případnou vlhkost zevnitř). Dále ledabyle provedený vnější detail-styk parapetu, omítky a rámu v obou dolních okenních rozích. Naopak uznání si zaslouží kotvení oken kotvami a ne turbošrouby (už tehdy). Tato okna také ještě neměla v rámu středové těsnění (všimněte si gumových pásků na obrázku níže s páskami). Redukuje pronikání chladu přes vnější až na vnitřní gumové těsnění (mezi rámem a křídlem). Tato partie tolik neprochládá. Je samozřejmě také nutné větrat způsobem přiměřeným množství vznikající vlhkosti v interiéru.

Důsledky

Vznik plísně nejen na rámu mezi rámem a křídlem, ale i pod žaluziemi a – co je nejhorší – v pěně v dolních okenních rozích.

Závěr

Vypadá-li Vaše okno zvenku na první pohled bezproblémově, nemusí být v připojovací spáře vše v pořádku a může být plná plísně. Netuším, od jakého množství plísní ve vzduchu už lze mluvit o škodlivosti lidskému zdraví, ale asi žádný rodič by nechtěl nechat bydlet své dítě tam, kde je byť jen její náznak.

Věnujte proto dostatečnou pozornost, jak jsou Vaše nová okna montována. Najděte si lidi, kteří znají normu a mají know-how. Na otázku „kdo mi ta okna namontuje“ se nespokojte pouze s odpovědí „to ti přece namontují lidi od výrobce“. Ptejte se, jak to dělají a chtějte znát detaily jejich práce. Jde přece o Vaše peníze a Vaší kvalitu bydlení. Na trhu je určitě mnoho znalých montážníků, jen jde o to je najít. Montáž okna není banalitou.

Jak vypadají pásky připojovací spáry si můžte prohlédnout na tomto obrázku:

správně připravená funkční spára s těsnícími foliemi